Kết nối tới Sock5 Proxy bằng Python


Sau 1 loạt bài viết về lập trình Python, hôm nay vinasupport.com sẽ giới thiệu 1 tutorial nữa về kết nối tới Sock5 Proxy sử dụng Python.

Cài đặt thư viện pysocks

pip install pysocks
# Or
pip install -U requests[socks]

Kiểm tra Sock5 Proxy

Kiểm tra server sock5 còn sống không chúng ta sử dụng curl command. Sock 5 có địa chỉ IP là: 184.178.172.18 và port 15280

Các bạn có thể tìm 1 free sock5 để thực hiện tại địa chỉ: hidemy.name

curl --insecure https://vinasupport.com -v -x socks5h://184.178.172.18:15280

Kết nối tới sock5 proxy bằng Python

import requests
import urllib3
import http.client


http.client.HTTPConnection._http_vsn = 10
http.client.HTTPConnection._http_vsn_str = 'HTTP/1.0'
urllib3.disable_warnings()
proxies = {
    'http': 'socks5://184.178.172.18:15280',
    'https': 'socks5://184.178.172.18:15280'
}
auth = requests.auth.HTTPProxyAuth('username', 'password')
r = requests.get('https://vinasupport.com', proxies=proxies, verify=False)
print(r.status_code)
print(r.reason)

Kết quả:

Nguồn: vinasupport.com

             
SHARE

Bài viết liên quan

mode_edit Bình luận của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

account_circle
web