[PostgreSQL Tools] Hướng dẫn cài đặt pgAdmin 4 trên Linux


Sau khi cài đặt PostgreSQL, chúng ta cần 1 công cụ client để quản lý PostgreSQL Database, có rất nhiều công cụ client, trong đó phổ biến nhất, được sử dụng nhiều nhất và có nhiều tính năng nhất phải kể đến đó là công cụ pgAdmin 4

Giới thiệu về pgAdmin 4

PgAdmin là một công cụ quản lý PostgreSQL Database cung cấp nhiều tính năng như kết nối tới PostgreSQL, thư thi SQL Query, backup và khôi phục Database.

Cài đặt pgAdmin 4 trên Linux (Ubuntu)

Cách 1: Cài đặt thông qua python

pgAdmin là phần mềm Client cho PostgreSQL, phiên bản mới nhất hiện tại là pgAdmin 4, các bạn có thể download phiên bản mới nhất tại đây: https://www.pgadmin.org/download/pgadmin-4-python-wheel/

Bước 1: Để cài đặt trên ubuntu các bạn thực hiện lần lượt command sau:

sudo apt-get install virtualenv python3-pip libpq-dev python3-dev
cd
virtualenv -p python3 pgadmin4
cd pgadmin4/
source bin/activate
pip3 install https://ftp.postgresql.org/pub/pgadmin/pgadmin4/v2.1/pip/pgadmin4-2.1-py2.py3-none-any.whl

Bước 2: Thay đổi config

Tạo file: lib/python3.5/site-packages/pgadmin4/config_local.py có nội dung như sau:

import os
DATA_DIR = os.path.realpath(os.path.expanduser(u'~/.pgadmin/'))
LOG_FILE = os.path.join(DATA_DIR, 'pgadmin4.log')
SQLITE_PATH = os.path.join(DATA_DIR, 'pgadmin4.db')
SESSION_DB_PATH = os.path.join(DATA_DIR, 'sessions')
STORAGE_DIR = os.path.join(DATA_DIR, 'storage')
SERVER_MODE = False

Bước 3: Để khởi động pgAdmin 4 chạy command sau:

python3 lib/python3.5/site-packages/pgadmin4/pgAdmin4.py

Truy cập địa chỉ: http://127.0.0.1:5050 để truy cập vào trang quản lý

Cách 2: Cài đặt thông qua file deb (từ reposition) (Mới)

Bước 1: Import repository key

sudo apt-get install curl ca-certificates
curl https://www.postgresql.org/media/keys/ACCC4CF8.asc | sudo apt-key add -

Bước 2: Thêm repositiory

sudo sh -c 'echo "deb http://apt.postgresql.org/pub/repos/apt/ $(lsb_release -cs)-pgdg main" > /etc/apt/sources.list.d/pgdg.list'

Bước 3: Cài đặt pgadmin 4

sudo apt-get update
sudo apt-get install pgadmin4

Bước 4: Khởi động pgadmin 4 thì chạy command dưới đây

sudo pgadmin4

Vì mặc định, pgadmin 4 sẽ mở web browser bằng 1 random cổng, để cố định cổng của pgadmin 4 thì chúng ta thực hiện như sau:

Trên Ubuntu/Windows System Tray kích chuột  chọn “Configure…

Sau đó tích chọn “Fix Port Number?” và điền cổng bạn muốn cố định ở ô “Port Number” bên phải

             
SHARE

Bài viết liên quan

mode_edit Bình luận của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

account_circle
web