Hướng dẫn kết nối tới CSDL MySQL/MariaDB với Python 3


MySQL/MariaDB là 1 trong những Hệ quản trị CSDL được sử dụng phổ biến nhất, sau đây là những cách kết nối tới MySQL/MariaDB sử dụng ngôn ngữ lập trình Python 3:

Các thư viện kết nối MySQL/MariaDB

Để kết nối tới MySQL/MariaDB thì có 4 thư viện:

1. MySQL Connector Python

2. PyMySQL

3. CyMySQL

4. MySQL Client

Cài đặt thư viện MySQL Client

Cài đặt thông qua lệnh apt của Ubuntu và Debian

sudo apt-get install python3-dev default-libmysqlclient-dev

Cài đặt thông qua lệnh yum của CentOS và Red hat

sudo yum install python3-devel mysql-devel

Cài đặt thông qua lệnh brew MacOS

brew install mysql-connector-c

Cài đặt thông qua công cụ quản lý pip3 của Python 3

pip3 install mysqlclient

Kết nối tới MySQL/MariaDB bằng thư viện MySQL Client với Python 3

Để kết nối sử dụng Python MySQL Client chúng ta tham khảo đoạn source code sau:

#!/usr/bin/env python3
import MySQLdb

# Create db connection
db = MySQLdb.connect(host="127.0.0.1", port=3306, user="root", passwd="", db="vinasupport")

# To perform a query, you first need a cursor
c = db.cursor()

# make select version query
c.execute("select version()")

# Print output of the query
print(c.fetchone())

Kết quả:

Nguồn: vinasupport.com

 

             
SHARE

Bài viết liên quan

mode_edit Bình luận của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

account_circle
web