Tạo user với quyền sudo trên CentOS/Ubuntu


Lệnh sudo cung cấp những đặc quyền mà chỉ tài khoản Root mới có. Trong bài viết này, sẽ hướng dẫn các bạn tạo Linux User và gán cho nó sử dụng command sudo.

Tạo user và gán quyền sudo trên CentOS 7 / RHEL 7

Để tạo tài khoản và gán quyền, chúng ta sử dụng tài khoản root để chạy các command bên dưới.

 1. Tạo user bằng lệnh adduser

  adduser <new_user>
 2. Thiết lập password của tài khoản <new_user> bằng lệnh passwd
  passwd <new_user>
 3. Thêm tài khoản <new_user> vào nhóm wheel bằng lệnh usermod
  usermod -aG wheel <new_user>
 4. Kiểm tra xem user đã sử dụng được lệnh sudo chưa.
  su - <new_user>
  sudo ls -la

Ví dụ tạo new_user trên CentOS 7

Tạo user và gán quyền sudo trên Ubuntu / Debian

 1. Tạo tài khoản <new_user> bằng lệnh adduser
  adduser <new_user>

  Trên Ubuntu/Debian, ko cần sử dụng lệnh passwd để thiết lập mật khẩu, mà lệnh adduser sẽ hỏi mật khẩu của người dùng luôn.

 2. Thêm tài khoản <new_user> vào nhóm sudo cũng sử dụng lệnh adduser
  adduser <new_user> sudo
 3. Kiểm tra lại tài khoản <new_user> xem đã sử dụng được quyền sudo chưa.
  su - <new_user>
  sudo ls -la

Ví dụ: 

             
SHARE

Bài viết liên quan

mode_edit Bình luận của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

account_circle
web