Cách vô hiệu hóa IPv6 trên Ubuntu


Trong quá trình làm dự án về Laravel trên Ubuntu, mình gặp phải một vấn đề khi thực hiện composer 1 package về máy.

The “https://packagist.org/packages.json” file could not be downloaded: failed to open stream: Connection timed out
https://packagist.org could not be fully loaded, package information was loaded from the local cache and may be out of date

Qua tìm hiểu trên Internet, thì giải pháp tối ưu nhất cho việc này là vô hiệu hóa địa chỉ IPv6 trên card mạng. Nay mình xin chia sẻ lại cách vô hiệu quá IPv6 trên HDH Ubuntu:

Vô hiệu hóa IPv6 trên Ubuntu 16.04

Trên Ubuntu 16.04, sửa file /etc/sysctl.conf và thêm các dòng sau vào cuối file:

net.ipv6.conf.all.disable_ipv6 = 1
net.ipv6.conf.default.disable_ipv6 = 1
net.ipv6.conf.lo.disable_ipv6 = 1

Sau đó chạy lệnh sysctl -p để hệ thống nhận config mới

sysctl -p

Kiểm tra lại xem IPv6 đã được vô hiệu hóa chưa?

cat /proc/sys/net/ipv6/conf/all/disable_ipv6

Nếu kết quả bằng 1 như bên dưới là OK

Vô hiệu hóa IPv6 trên Ubuntu 18.04 / Ubuntu 20.04

Cách vô hiệu hóa IPv6 trên Ubuntu 18.04 đơn giản hơn khá nhiều, bằng cách sử dụng 2 command dưới đây:

sudo sysctl -w net.ipv6.conf.all.disable_ipv6=1
sudo sysctl -w net.ipv6.conf.default.disable_ipv6=1

Nguồn: vinasupport.com

             
SHARE

Bài viết liên quan

mode_edit Bình luận của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

account_circle
web