Khắc phục lỗi “no pg_hba.conf entry for host” trên PostgreSQL


Để thực hiện kết nối tới PostgreSQL từ một máy tính từ xa, chúng ta sẽ gặp lỗi như sau:

Error: connect to PostgreSQL server: FATAL: no pg_hba.conf entry for host “XXX.XXX.XX.XXX”

Nguyên nhân là do PostgresSQL mặc định chỉ cho phép kết nối từ chính nó, chứ ko từ host bên ngoài. Vì vậy để kết nối tới 1 địa chỉ IP bên ngoài Internet chúng ta cần thêm bản ghi vào file pg_hba.conf.

Bình thường file pg_hba.conf sẽ được đặt trong đường dẫn: var/lib/postgresql/[version]

Tuy nhiên bạn có thể tìm đường dẫn file trên bằng câu lệnh SQL sau:

SHOW hba_file;

Hoặc chạy từ command line:

psql -t -P format=unaligned -c 'show hba_file';

Nguồn: vinasupport.com

             
SHARE

Bài viết liên quan

mode_edit Bình luận của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

account_circle
web