Hướng dẫn Gộp/Merge Commit trong GIT


Khi bạn code mà thực hiện commit nhiều lần với cùng 1 vấn đề. Thay vì sử dụng lại comment trước đó thì bạn có thể tận dụng lại commit trước đó. Hoặc thực hiện gộp nhiều commit lại.

Sử dụng lại commit trước đó.

Để tận dụng lại commit trước, chúng ta thêm tham số –amend vào lệnh git commit như sau

git commit --amend

Bạn có thể thay đổi lại message của commit trước

git commit --amend -m 'Nội dung thay đổi'

Bạn có thể thay đổi người commit

git commit --amend --author "Your name <your email>"

Gộp nhiều commit thành một

VD: Gộp 3 commit mới nhất thành 1

git rebase -i HEAD~3

Danh sách 3 commit sẽ hiển thị như bên dưới.

Giờ chúng ta gộp commit 3,2 vào 1 thì thay pick = s, còn muốn xóa thì thay pick = d.
Sau đó sửa tiếp message, nhưng message nào loại bỏ thì đặt dầu # ở đầu comment đó. Sau đó lưu lại

Cuối cùng là push thay đổi lên Git Server

git push origin

 

             
SHARE

Bài viết liên quan

mode_edit Bình luận của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

account_circle
web