Fix lỗi “perl: warning: Setting locale failed.” trong Ubuntu


Vấn đề / Problem

Nếu bạn gặp một lỗi rất khó chịu là khi bạn cài đặt bất cứ package gì trong Ubuntu sử dụng lệnh apt thì đều hiển thị cảnh báo locale như bên dưới.

perl: warning: Setting locale failed.
perl: warning: Please check that your locale settings:
LANGUAGE = “en_US:”,
LC_ALL = (unset),
LC_PAPER = “vi_VN”,
LC_ADDRESS = “vi_VN”,
LC_MONETARY = “vi_VN”,
LC_NUMERIC = “vi_VN”,
LC_TELEPHONE = “vi_VN”,
LC_IDENTIFICATION = “vi_VN”,
LC_MEASUREMENT = “vi_VN”,
LC_TIME = “vi_VN”,
LC_NAME = “vi_VN”,
LANG = “en_US.UTF-8”
are supported and installed on your system.
perl: warning: Falling back to a fallback locale (“en_US.UTF-8”).

Giải pháp / Solution

Lỗi này không ảnh hưởng nhiều đến máy tính của bạn, tuy nhiên để khắc phục lỗi thì khá là đơn giản. Chỉ cần chạy các lệnh sau trong Ubuntu, vấn đề trên sẽ được giải quyết.

export LANGUAGE=en_US.UTF-8
export LANG=en_US.UTF-8
export LC_ALL=en_US.UTF-8
sudo locale-gen vi_VN.UTF-8
sudo locale-gen en_US.UTF-8 
locale-gen en_US.UTF-8
dpkg-reconfigure locales

Lệnh dpkg-reconfigure locales sẽ mở một cửa sổ giúp bạn lựa chọn locale như bên dưới.

             
SHARE

Bài viết liên quan

mode_edit Bình luận của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

account_circle
web