Kill Process ID đang sử dụng cổng trên Windows 10


Thật khó chịu khi bạn cài 1 ứng dụng trên Windows 10 mà xảy ra xung đột cổng với 1 ứng dụng khác đang sử dụng. Nếu như bạn không rõ ứng dụng đang xung đột cổng thì các bạn có thể sử dụng cách dưới dây để tìm và tắt ứng dụng đó.

Bước 1: Chạy CMD hoặc Powershell với quyền Administrator

Bước 2: Sau đó chạy command dưới đây, để tìm Process ID đang mở port (VD: 80)

netstat -ano | findstr :<port_number>


Bước 3: Tiến hành kill Process ID vừa tìm được bằng command bên dưới

taskkill /PID <process_id> /F

Như vậy bạn đã kill thành công process đang sử dụng port.

Nguồn: vinasupport.com

             
SHARE

Bài viết liên quan

mode_edit Bình luận của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

account_circle
web