PostgreSQL

Fix lỗi “PANIC : replication checkpoint has wrong magic” trên PostgreSQL

Hôm nay server mất điện đột ngột. Và sau khi có điện thì mình lại không thể khởi động lại được dịch vụ PostgreSQL. Check log thì gặp lỗi “PANIC : replication checkpoint has wrong magic“. Nguyên nhân Lỗi này là do server hoạt động không ổn định có thể là do dừng đột ngột […]

Hiển thị kích thước các bảng trên PostgreSQL Database

Hôm nay lại gặp vấn đề database của dự án sử dụng PostgreSQL phình to bất thường. Vì vậy dựa trên kinh nghiệm xử lý vấn đề này trên MySQL mình đã tìm kiếm câu lệnh để lấy kích thước, size của các bảng trong PostgreSQL Database để thu hẹp phạm vi điều tra vấn […]

Tìm kiếm và log câu SQL bị chậm trên PostgreSQL

Hiện PostgreSQL đang dần trở lên phổ biến và sử dụng rộng rãi trong các hệ thống Web, phần mềm,… PostgreSQL có năng lực xử lý dữ liệu rất tốt. Tuy nhiên với những câu lệnh SQL không thực sự tối ưu nó cũng sẽ thực thi mất rất nhiều thời gian. Nếu vấn đề […]

Lấy danh sách các cột của một bảng trong PostgreSQL

Câu lệnh SQL sau sẽ giúp các bạn lấy danh sách các cột (column) trong 1 bảng của PostgreSQL 1 cách dễ dàng. VD: Lấy danh sách các cột trong bảng hr_employee của addon hr trong CRM odoo. select c.column_name, c.data_type, pgd.description from pg_catalog.pg_statio_all_tables as st inner join pg_catalog.pg_description pgd on ( pgd.objoid = st.relid […]

Hướng dẫn cài đặt Ruby on Rails trên Ubuntu 22.04

Sau một thời gian out of date về Ruby nên hôm nay mình đã quay lại với các bài viết về 1 framework cực kỳ nổi tiếng của Ruby là RoR viết tắt của Ruby on Rails. Đầu tiên chúng ta hãy làm học cách cài đặt Ruby On Rails trên Linux, cụ thể là […]

Hướng dẫn cài đặt PostgreSQL trên MacOS

Sao các bài hướng dẫn về cài đặt PostgreSQL trên Windows và Linux. Thì trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt trên MacOS bằng việc sử dụng ứng dụng Brew. Trước khi cài đặt, nếu các bạn muốn biết PostgreSQL là gì thì vui lòng tham khảo bài viết sau: […]

Khắc phục lỗi “no pg_hba.conf entry for host” trên PostgreSQL

Để thực hiện kết nối tới PostgreSQL từ một máy tính từ xa, chúng ta sẽ gặp lỗi như sau: Error: connect to PostgreSQL server: FATAL: no pg_hba.conf entry for host “XXX.XXX.XX.XXX” Nguyên nhân là do PostgresSQL mặc định chỉ cho phép kết nối từ chính nó, chứ ko từ host bên ngoài. Vì vậy […]

Sử dụng vòng lặp để INSERT dữ liệu trong PostgreSQL

Trong trường hợp cần để kiểm tra hiệu suất (performance), chúng ta cần một lượng dữ liệu lớn trong CSDL. Vậy để INSERT nhiều dữ liệu vào bảng thì sử dụng vòng lặp for với câu lệnh INSERT là cách làm nhanh nhất. PostgreSQL hỗ trợ sử dụng vòng lặp for với cú pháp nhứ […]

Dump dữ liệu bảng PostgreSQL thành câu lệnh INSERT Query

Khi làm việc với PostgreSQL, mình cần tạo câu lệnh INSERT để chạy trực tiếp câu lệnh INSERT trên pgAdmin4. Nhưng khi thực hiện dump dữ liệu của bảng ra file, nhưng có 1 vấn đề là không giống như MySQL, PostgreSQL tạo ra câu INSERT khác với cú pháp thông thường của SQL. Ví […]

GitLab là gì? Cài đặt và cấu hình GitLab trên Linux Server

Để quản lý source code, có 2 công cụ quản lý phiên bản thường được sử dụng nhất là Subversion và GIT. GIT càng ngày trở lên thông dụng và sử dụng nhiều trong các dự án phần mềm. Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt Gitlab – Một công cụ quản […]