Đặt ngày giờ trên Linux Server sử dụng Command Line


Để có thời gian (ngày và giờ) chính xác trên Linux là rất quan trọng, rất nhiều thứ phụ thuộc vào nó. Nếu ngày giờ sai, các thông tin sẽ bị sai lệch như thông tin được ghi vào log, database, dữ liệu thời gian hiển thị trên các phần mềm…

Vì vậy chúng ta có thể thiết lập thời gian bằng những Linux Command Line sau.

Đặt ngày (date) trên Linux sử dụng command line

Để đặt ngày giờ trên Linux Server bạn cần sử dụng tài khoản Root hoặc tài khoản có quyền sudo

sudo date +%Y%m%d -s "20191024"

Đặt giờ (time) trên Linux sử dụng command line

sudo date +%T -s "10:10:00"

Đặt lại cả ngày giờ trên Linux (datetime)

sudo date -s "2019-10-24 10:10:00"

Kiểm tra ngày giờ (datetime) trên Linux Server

date

Nguồn: vinasupport.com

             
SHARE

Bài viết liên quan

mode_edit Bình luận của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

account_circle
web