Chạy lệnh sudo trên Linux không cần nhập mật khẩu


Nếu User trên Linux của bạn không phải là tài khoản root. Để chạy với quyền truy cập của Root bạn phải gõ thêm lệnh sudo ở đầu. Mặc định, nó sẽ hỏi mật khẩu của bạn khi thực thi lệnh lần đầu tiên.

Điều này sẽ làm bạn cảm thấy phiền phức. Hãy thử dùng cách sau đây:

Chạy command (hoặ sửa file /ect/sudoers)

visudo

Thêm dòng sau và lưu lại: (Thêm sau comment: # Allow members of group sudo to execute any command)

<username> ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL

Với <username> là tài khoản của bạn

Bạn có thể chỉ định chỉ 1 số lệnh được phép không phải nhập mật khẩu:

<username> ALL=NOPASSWD:/bin/mkdir,/bin/chmod

Điều này hạn chế rủi ro nếu như user sử dụng lệnh xóa như rm chẳng hạn. Vậy bây giờ bạn có thể chạy command trên linux với sudo. Nó sẽ không hỏi mật khẩu của bạn nữa đâu.

Nguồn: vinasupport.com

 

 

             
SHARE

Bài viết liên quan

mode_edit Bình luận của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

account_circle
web