Linux Command

Hướng dẫn sửa tên hàng loạt file trên Linux

Trên Linux, nếu bạn cần đổi tên, sửa tên hàng loạt file trong 1 folder thì  các bạn có thể tham khảo các command dưới đây. VD1: Sửa hàng loạt tên file vinasupport.com*.txt từ “vinasupport.com” thành xyz như sau: Sử dụng vòng lặp for và  lệnh mv Linux Command for file in vinasupport.com*.txt; do mv -v […]

Tìm file và thư mục chiếm nhiều dung lượng trên Linux

Đột nhiên một ngày, bạn gặp phải lỗi “Low Disk Space on Filesystem Root”, khi đó dung lượng ổ cứng của bạn đã cạn kiệt. Bạn cần phải giải phóng ổ cứng bằng việc xóa bớt dữ liệu đi. Vì vậy chúng ta cần tìm file hoặc thư mục đang chiếm dụng ổ cứng. Một số […]

Hướng dẫn sử dụng lệnh Sed Command trên Linux

Một lệnh được sử dụng nhiều để thao tác chỉnh sửa chuỗi ký tự được dùng phổ biến trên Linux đó là lệnh Sed Command. Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn một số thao tác hay sử dụng với lệnh Sed mà vinasupport.com tổng hợp được. Sửa chuỗi ký tư trong file / Replace […]

Sử dụng curl command để download file trên Linux

Để download file từ 1 trang web bất kỳ chúng ta có rất nhiều cách. Sau đây vinasupport.com sẽ hướng dẫn các bạn download file ảnh, video, … từ 1 website bất kỳ về máy tính Linux sử dụng curl command line. Kiểm tra thông tin của file download Trước khi download bạn có thể […]

Đặt ngày giờ trên Linux Server sử dụng Command Line

Để có thời gian (ngày và giờ) chính xác trên Linux là rất quan trọng, rất nhiều thứ phụ thuộc vào nó. Nếu ngày giờ sai, các thông tin sẽ bị sai lệch như thông tin được ghi vào log, database, dữ liệu thời gian hiển thị trên các phần mềm… Vì vậy chúng ta […]

Cách sử dụng lệnh grep trong Linux

Giới thiệu về lệnh grep Lệnh grep thường được sử dụng để tìm kiếm chuỗi văn bản, hoặc các dòng có các chuỗi trong các file văn bẳn mà match với 1 chuỗi đầu vào. Grep Linux Command được xem 1 trong những lệnh hữu ích và được sử dụng phổ biến trên hệ thống Linux/Unix […]

Sử dụng lệnh AT để lập lịch cho 1 Task trong Linux (Task Scheduler)

Trên Linux, chúng ta đã quá quen với việc sử dụng Cronjob, Crontab để lập lịch các hoạt động trên Linux/Unix. Trong bài viết này, mình sẽ giới thiệu 1 cách lập lịch khác. Đó là sử dụng lệnh AT Linux Command để thực thi 1 script, command. Cài đặt “AT” Package Lệnh at trên […]

Hướng dẫn sử dụng lệnh apt trên Ubuntu Linux

Dù giao diện đồ họa của Ubuntu ngày một hoàn thiện, nhưng đâu có các quản trị viên (Linux/Unix System Administrator) vẫn thường xuyên sử dụng các command để thao tác với các hệ thống Linux/Unix. Nếu bạn là một newbie mới làm quen với môi trường Linux (Ubuntu) thì câu lệnh apt là 1 […]

Quản lý User, Group trên Linux bằng Command Line

Khi được giao quản lý máy chủ Linux, sẽ yêu cầu bạn biết cách thêm, chỉnh sửa, tạm dừng hoặc xóa tài khoản người dùng và cấp cho người dùng quyền cần thiết đối với tệp, thư mục và các tài nguyên hệ thống khác để thực hiện nhiệm vụ được giao. Dưới đây là […]

Sửa tên file hàng loạt trên Linux bằng command

Để sửa tên nhiều file cùng 1 lúc trên Linux, chúng ta có nhiều cách thực hiện. Dưới đây là 1 số cách mà vinasupport đã tổng hợp được. Cách 1: Sử dụng lệnh rename – Cú pháp: rename ‘s/<string>/<replace>/’ <duong_dan_file_hoac_thu_muc> – VD:  [admin@vinasupport.com ~]$ rename ‘s/How-To-Install/Huong-Dan-Cai-Dat/’ * Ký tự * là chỉ ra tất […]