Fix lỗi: “/usr/bin/ssh-askpass no such file and directory”


Khi tạo project Laravel bằng công cụ “Composer Project” của PHPStorm, mình gặp một lỗi trên Ubuntu:

ssh_askpass: exec(/usr/bin/ssh-askpass): No such file or directory

Để khắc phục lỗi này, chúng ta sử dụng command sau:

Trên Ubuntu /Debian

sudo apt -y install ssh-askpass

Trên RHEL / CentOS

sudo yum -y install ssh-askpass

Nguồn: vinasupport.com

             
SHARE

Bài viết liên quan

mode_edit Bình luận của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

account_circle
web