Kiểm tra thông tin package trước khi cài đặt trên Linux


Cách cài đặt thông dụng trên Linux vẫn là dùng  command line. Vì vậy nếu bạn muốn biết trước gói package mà bạn muốn cài đặt như thế nào thì có thể tham khảo những cách bên dưới đây.

Kiểm tra thông tin package trên Ubuntu / Debian / LinuxMint

Với Ubuntu, chúng ta thường sử dụng lệnh apt như bên dưới.

apt-cache show <package>

apt-cache policy <package>

apt-cache madison <package>

Hoặc bạn muốn tìm kiếm các package cần cài đặt

apt-cache search ^package_name

Kiểm tra thông tin package trên CentOS / Redhat / RHEL / Fedora

Để kiểm tra 1 package trước khi cài đặt trên các hệ điều hành trên chúng ta sử dụng lệnh yum

yum info <package>

Hoặc tìm kiếm package với yum

yum search <package>

Kiểm tra thông tin package trên OpenSUSE / SLES

Chúng ta sử dụng lệnh zypper

Các bạn có thể tìm hiểu thêm lệnh zypper tại đây

             
SHARE

Bài viết liên quan

mode_edit Bình luận của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

account_circle
web