Hướng dẫn sử dụng lệnh hwclock trong Linux


Nếu bạn đã quá quen thuộc với thời gian trên hệ thống Linux thông qua lệnh date, timedatectl. Đó là thời gian của Hệ điều hành, còn ngay cả phần cứng chúng cũng có đồng hồ riêng. Và hôm nay vinasupport.com sẽ hướng dẫn các bạn thao tác với giờ của phần cứng qua lệnh hwclock.

Giới thiệu về lệnh hwclock

Lệnh hwclock, còn được gọi là Đồng hồ thời gian thực (RTC Time), là một tiện ích để truy cập đồng hồ phần cứng nằm ở BIOS của máy. Đồng hồ phần cứng này độc lập với hệ điều hành bạn sử dụng và nó vẫn hoạt động ngay cả khi tắt máy.

Tham số lệnh hwclock

Một số tham số thường sử dụng của hwclock

  • -r hoặc –show: Hiển thị thời gian từ đồng hồ phần cứng.
  • –set: Đặt đồng hồ phần cứng theo thời gian được chỉ định bởi tùy chọn –date.
  • –date: Thời gian đặt cho đồng hồ phần cứng
  • -s hoặc –hctosys: Đặt thời gian hệ thống từ đồng hồ phần cứng.
  • -w hoặc –systohc: Đặt đồng hồ phần cứng theo thời gian hệ thống hiện tại.
  • –adjust: Cộng hoặc trừ thời gian từ đồng hồ phần cứng để tính đến độ lệch hệ thống.
  • –verbose: Debug thông tin từ đồng hồ phần cứng

Các cách sử dụng lệnh hwclock phổ biến.

Khi sử dụng lệnh hwclock bạn cần sử dụng sudo vì bạn đang truy cập tới thông tin của phần cứng. Nếu bạn đang sử dụng tài khoản root thì ko cần đặt sudo ở đầu.

1. Hiển thị thời gian hiện tại

sudo hwclock --show

So sánh với giữa thời gian của hệ thống và đồng hồ phần cứng sử dụng command sau:

timedatectl
  • Local time: là thời gian hiện tại của hệ thống
  • RTC time: Thời gian của đồng hồ phần cứng

2. Cài đặt thời gian ngày và giờ

Sử dụng kết hợp 2 tham số –set và –date

sudo hwclock --set --date="01/01/2024 16:45:05"

3. Đồng bộ thời gian giữa đồng hồ phần cứng và hệ thống

–hctosys: đồng bộ thời gian từ đồng hồ phần cứng sang hệ thống

sudo hwclock -hctosys

–systohc: đồng bộ thời gian từ hệ thống sang đồng hồ phần cứng

sudo hwclock -systohc

4. Debug với hwclock

Bạn sử dụng tham số –verbose

sudo hwclock -verbose

Nguồn: vinasupport.com

             
SHARE

Bài viết liên quan

mode_edit Bình luận của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

account_circle
web