Sử dụng file pgpass để lưu trữ mật khẩu của PostgreSQL


Nếu bạn không muốn nhập mật khẩu của mình mỗi lần bạn sử dụng psql, bạn có thể sử dụng file .pgpass và biến môi trường PGPASSFILE để kết nối tới PostgreSQL Database. Đây là một tính năng mới được hỗ trợ của PostgresSQL 9 trở lên.  File .pgpass được lưu trữ trong thư mục home của người dùng trên môi trường Linux/Unix (VD: /root/.pgpass). Còn trên Windows, file có đường dẫn là %APPDATA%\postgresql\pgpass.conf.

File .pgpass có nội dung được định dạng theo format như sau:

hostname:port:database:username:password

Trên Linux/Unix bạn cần cung cấp quyền truy cập là 600, nếu không PostgreSQL sẽ bỏ qua nó. Nếu file có quyền truy cập không hợp lệ thì hãy set quyền bằng command sau:

[admin@vinasupport.com ~]$ chmod 600 /root/.pgpass

Cuối cùng nếu muốn kết nối tới PostgreSQL sử dụng file .pgpass chúng ta sử dụng biến môi trường PGPASSFILE

[admin@vinasupport.com ~]$ PGPASSFILE=/root/.pgpass psql -h localhost -U <username> -d <database>

Việc sử dụng file để lưu trữ mật khẩu sẽ giúp bạn tiếp kiệm thời gian và tránh trường hợp chúng ta nhỡ quên mật khẩu.

Nguồn: vinasupport.com

             
SHARE

Bài viết liên quan

mode_edit Bình luận của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

account_circle
web