Tìm kiếm và thay đổi GIT Username và Email khi commit


Tìm kiếm và hiển thị thông tin GIT Username và Email

1. Sử dụng git config command

git config <option>

– Liệt kê toàn bộ config của git

git config --list

– Hiển thị GIT User

git config user.name

– Hiển thị GIT Email

git config user.email

2. Tìm kiếm trong file ~/.gitconfig của git

Nội dung trong file ~/.gitconfig sẽ giống như bên dưới:

[user]
        name = Admin
        email = admin@vinasupport.com

Thay đổi thông tin GIT Username và Email

Chạy command bên dưới để thay đổi Git User và Email

git config --global user.name "Admin"
git config --global user.email "admin@vinasupport.com"

Hoặc chỉnh sửa file ~/.gitconfig trước khi commit

Trường hợp bạn muốn set user cho từng project thì sửa file .git/config trong mỗi project. Nó sẽ overide lại user và email khi commit.

Nguồn: vinasupport.com

             
SHARE

Bài viết liên quan

mode_edit Bình luận của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

account_circle
web