Thay đổi port mặc định Remote Desktop trên Windows


Port mặc định của dịch vụ Remote Desktop trên Windows là 3389. Nếu các bạn muốn bảo mật thì nên thay đổi port mặc định này đi. Sau đây sẽ là hướng dẫn thay đổi port mặc định Remote Desktop trên Windows 10, Windows Server.

Nếu chưa bật dịch vụ Remote Desktop các bạn tham khảo:

Sửa Registry để thay đổi port mặc định

Bấm tổ hợp phím [ Control ] + R để mở Run. Gõ “regedit” để mở công cụ chỉnh sửa Registry

Truy cập tới thư mục

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal Server\WinStations\RDP-Tcp

Sau đó sửa giá trị key PortNumber  bằng việc kích đúp chuột vào nó.

Sửa thành giá trị port bạn mong muốn, vd: 8008 và lưu dưới dạng Decimal.

Bấm [ OK ] => Để lưu lại

Sau đó bạn reboot lại máy để hệ thống cập nhật lại cấu hình Port.

Cấu hình tường lửa cho phép truy cập Remote Desktop qua cổng mới

Trường hợp tường lửa của bạn được bật bạn cần tạo rule để cho các máy khác truy cập.

Bấm tổ hợp phím [ Control ] + R để mở Run. Gõ “wf.msc” để mở ứng dụng quản lý tường lửa trong Windows

Chọn Mục [ Inbound Rules ] => [ New Rule ] để tạo rule mới

Chọn Rule Type là “Port

Chọn Rule cho TCP và điền Port mới của Remote Desktop vào mục “Specific local ports

Chọn “Allow the connection” => Cho phép tất cả kết nối

Cho phép tất cả các mạng Network

Và cuối dùng điền tên cho Rule mới của Firewall

Bấm [ Finish ] để hoàn thành

Kết nối Remote Desktop với cổng mới.

Để kết nối tới máy đã đổi port chúng ta sử dụng dịch vụ Remote Desktop Connection của Windows. Điền <IP_Address>:<port> của máy cần remote

Nguồn: vinasupport.com

 

             
SHARE

Bài viết liên quan

mode_edit Bình luận của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

account_circle
web