Khắc phục lỗi npm “ERR! self signed certificate in certificate chain”


Hôm qua mình có viết bài “Hướng dẫn cài đặt Cloud9 Web IDE“, trong quá trình thử nghiệm để viết bài, mình gặp 1 lỗi khá khó chịu liên quan tới Certificate khiến cho việc kết nối tới Github để download các depedency gặp phải lỗi và không thể tiếp tục được.

ERR! self signed certificate in certificate chain

Nguyên nhân

Mình gặp lỗi khi thực hiện lệnh cài đặt Cloud9 Web IDE trên công ty. Việc kết nối tới máy chủ Github giờ phải thông qua 1 con Network Proxy, nên gây ra lỗi trên. Mình thực hiện lại lệnh ở nhà thì không gặp vấn đề trên.

Giải pháp / Solutions

Để khắc phục lỗi trên, thì mình sử dụng 1 cách đơn giản là vô hiệu viêc kiểm tra certificate của GIT commandNPM command

– Vô hiệu hóa kiểm tra chứng thực (certificate) của GIT sử dụng command sau:

git config --global http.sslVerify false

Hoặc bạn có thể sử dụng biến môi trường trên Linux

GIT_SSL_NO_VERIFY=true git clone https://github.com/vinasupport/xxx.git

– Vô hiệu hóa kiểm tra chứng thực (certificate) của NPM sử dụng command sau:

npm config set strict-ssl false

Nếu vẫn không thành công các bạn sử dụng thêm command này:

npm install npm -g --ca NULL

– Vô hiệu hóa kiểm tra chứng thực khi sử dụng composer command (Bổ sung)

composer config --global disable-tls true
composer config --global secure-http false
composer config --global repo.packagist composer http://packagist.org

 

Nguồn: vinasupport.com

 

             
SHARE

Bài viết liên quan

mode_edit Bình luận của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

account_circle
web