Sửa lỗi Sed “extra characters at the end of x command” trên MacOS


Khi thực hiện sửa text bằng lệnh sed trên MacOS, thì mình gặp lỗi:

sed: 1: “vinasupport.com”: extra characters at the end of x command

Mặc dù cô lên trên chạy đúng trên HDH Linux.

Nguyên nhân là trên MacOS yêu cầu phần mở rộng phải được chỉ định rõ ràng. Cách giải quyết là đặt một chuỗi trống.

VD: chạy lệnh sed để replace chuỗi như sau:

sed -i 's/example/vinasupport/g' /path/to/file.txt

Thì chúng ta thêm chuỗi trống như sau:

sed -i '' 's/example/vinasupport/g' /path/to/file.txt

Bây giờ câu lệnh có thể chạy được bình thường rồi đó.

Nguồn: vinasupport.com

             
SHARE

Bài viết liên quan

mode_edit Bình luận của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

account_circle
web