Bật dịch vụ Remote Desktop trên Windows 10 / Windows Server


Chúng ta có Windows Server. Chúng ta muốn kết nối tới Server của mình. Vì vậy cần bật dịch vụ Remote Desktop để kết nối tới Server đó. Dưới đây là cách bật trên Windows ServerWindows 10.

Bật dịch vụ Remote Desktop Trên Windows Server

Đầu tiên truy cập [ Server manager ] => [ Local Server ] => Chọn “Remote Desktop” => Bấm vào trạng thái “Disabled

Bat dich vu Remote Desktop tren Windows - Buoc 1

Chọn “Allow remote connects to this computer

Bat dich vu Remote Desktop tren Windows - Buoc 2

Chọn [ Select Users ]

Bat dich vu Remote Desktop tren Windows - Buoc 3

Bấm [ Add… ] để thêm user remote

Bat dich vu Remote Desktop tren Windows - Buoc 4

Chọn User là Everyone. Tuy nhiên vì lý do bảo mật, các bạn không nên chọn user này. Hãy chỉ định 1 user nhất định có quyền remote tới hệ thống.

Bat dich vu Remote Desktop tren Windows - Buoc 5

Sau khi thêm User

Bat dich vu Remote Desktop tren Windows - Buoc 6

Test kết nối sau khi bật Remote Desktop.

Hãy sử dụng 1 phần mềm client. Như trên Linux mình sử dụng phần mềm “Remmina Remote Desktop Client” hay trên Windows là phần mềm “Remote Desktop Connection

Thực hiện config để kết nối tới server đã bật Remote Desktop

Bat dich vu Remote Desktop tren Windows - Buoc 7

Kết quả sau khi kết nối thành công tới Server

Bat dich vu Remote Desktop tren Windows - Buoc 8

Bật dịch vụ Remote Desktop Trên Windows 10

Bước 1: Mở trình quản lý [ Control Panel ] => Chọn [ System and Security ]
Bat dich vu Remote Desktop tren Windows - Buoc 9

Bước 2: Chọn [ Allow remote access ]

Bat dich vu Remote Desktop tren Windows - Buoc 10

Các bước tiếp theo thực hiện giống như “Mở dịch vụ trên Windows Server” ở bên trên

Bat dich vu Remote Desktop tren Windows - Buoc 2

Port mặc định của dịch vụ Remote Desktop là 3389. Để bảo mật chúng ta có thể thay đổi port này, vui lòng tham khảo bài viết bên dưới.

Nếu có bất cứ vấn đề gì, xin hãy để lại bình luận bên dưới.

Nguồn: vinasupport.com

             
SHARE

Bài viết liên quan

mode_edit Bình luận của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

account_circle
web