Thay đổi hostname trên Windows Server / Windows 10


Để thay đổi hostname (hay Computer name) trên Windows Server hay Windows 10, chúng ta có 2 cách là thay đổi trên Giao diện Desktop và sử dụng Command Line

Cách thay đổi hostname trên Giao diện Desktop của Windows

Từ trình quản lý [ Control Panel ] => [ System and Security ] => [ System ] => Chọn “Change Settings“.

Trên Windows Server còn có thể truy cập tới cửa sổ này theo [Server Manager] => [ Local Server ] => [ Computer name ]

Ở cửa sổ [ System Properties ] => bấm [ Change ]

Thay đổi Computer name thành tên mà bạn mong muốn.

Cách thay đổi hostname sử dụng dòng lệnh command

Mở cửa sổ CMD hoặc Powershell trên Windows

– Để kiểm tra hostname hiện tại chúng ta sử dụng command sau:

hostname

– Để thay đổi hostname của hệ thống chúng ta sử dụng command sau:

netdom.exe renamecomputer <current_name> /newname:<new_name>

Với

  • <current_name> là hostname hiện tại của hệ thống
  • <new_name> là hostanme mới của hệ thống

Nếu các bạn sử dụng Linux, mà muốn thay đổi hostname thì có thể tham khảo bài viết sau: Thay đổi hostname trong Linux Ubuntu/Debian/Centos/Redhat

Nguồn: vinasupport.com

 

             
SHARE

Bài viết liên quan

mode_edit Bình luận của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

account_circle
web