Hướng dẫn Redirect từ HTTP tới HTTPS với Nginx Web Server


Google Chrome chính thức hiển thị cảnh bảo bảo mật đối với các website sử dụng HTTP là không an toàn (not secure).

Nếu như website của bạn vẫn đang sử dụng giao thức HTTP, thì việc này có thể ảnh hưởng tới lượt truy cập tới website của bạn. Điều này dễ hiểu vì người dùng sẽ cảm thấy không an toàn nếu như nhìn thấy những cảnh bảo bảo mật như này.

Việc chuyển sang giao thức HTTPS giờ đây rất dễ dàng, bạn có thể mua chứng chỉ số với giá rất rẻ ở nhiều nhà cung cấp uy tín, ví dụ như Namecheap hoặc có thể sử dụng miễn phí với chứng chỉ số Let’s Encrypt. Còn công việc tiếp theo chỉ là cài đặt HTTPS và chuyển tất cả các link của website của bạn sang HTTPS để Google cập nhật lại index. Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách redirect (chuyển hướng) các đường dẫn từ HTTP tới HTTPS với Nginx Web Server.

1. Cấu hình HTTPS cho Nginx Web Server

Đầu tiên cần cấu hình Nginx để đường dẫn của website hoạt đồng với giao thức mặc định là HTTPS

Trong config server, hãy comment dòng listen trên cổng 80, chỉ để listen trên công 443

server {
    #listen 80 default_server;
    #listen [::]:80 default_server;

    # SSL configuration
    #
    listen 443 ssl default_server;
    listen [::]:443 ssl default_server;
   
    root /opt/www;

    # Add index.php to the list if you are using PHP
    index index.php index.html index.htm index.nginx-debian.html;

    server_name _;

    location / {
        try_files $uri $uri/ /index.php?$args;
    }
}

2. Redirect tất cả các truy vấn tới HTTPS (Cho tất cả các domain)

Thêm một config server có nội dung như sau:

server {
  listen 80 default_server;

  server_name _;

  return 301 https://$host$request_uri;
}

– server_name là “_” có nghĩa là bao gồm tất cả các domain của bạn

– return 301 có nghĩa là bạn muốn cho google biết là bạn thay đổi dường dẫn vĩnh viễn về HTTPS.

3. Redirect chỉ domain của bạn

Thêm một config server có nội dung như sau:

server {
  listen 80;

  server_name vinasupport.com;
  return 301 https://vinasuport.com$request_uri;
}

Để config mới hoạt động các bạn cần restart lại máy chủ Nginx và kiểm tra xem đường dẫn của các bạn đã thực sự được redirect sang https chưa nhé!

Nguồn: vinasupport.com

             
SHARE

Bài viết liên quan

mode_edit Bình luận của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

account_circle
web