Sử dụng curl command để download file trên Linux


Để download file từ 1 trang web bất kỳ chúng ta có rất nhiều cách. Sau đây vinasupport.com sẽ hướng dẫn các bạn download file ảnh, video, … từ 1 website bất kỳ về máy tính Linux sử dụng curl command line.

Kiểm tra thông tin của file download

Trước khi download bạn có thể kiểm tra thông tin của file download như:

curl -I https://vinasupport.com/assets/img/vinasupport_logo.png

Kết quả:

Hoặc chỉ mã status code

curl -s -I -w "%{http_code}" https://vinasupport.com/assets/img/vinasupport_logo.png -o /dev/null

Với:

  • 200: File hoạt động bình thường
  • 404: File không tồn tại

Download file với curl command

Sử dụng command sau để download 1 file

curl <URL> --output <save-path-of-file>

VD:

curl https://vinasupport.com/assets/img/vinasupport_logo.png --output vinasupport.png

Sử dụng option:

  • –silent: để ko show output (stdout)

Nguồn: vinasupport.com

             
SHARE

Bài viết liên quan

mode_edit Bình luận của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

account_circle
web