Hướng dẫn tạo bảng dữ liệu cho Vue 3 với Handsontable


Datatables được hiểu là kiểu hiển thị dữ liệu kiểu bảng, là 1 thành phần không thể thiếu trong các hệ quản trị nội dung. Ở bài viết này chúng tôi sẽ giới thiệu các bạn cách cài đặt và và tạo một bảng dữ liệu sử dụng Handsontable cùng với Vue 3

Cài đặt Handsontable trên project vue 3

Chúng ta cài đặt đơn giản qua npm

npm install handsontable @handsontable/vue3

Sử dụng Handsontable

Các bạn tham khảo đoạn code sau:

<template>
 <hot-table :data="data" :rowHeaders="true" :colHeaders="true"></hot-table>
</template>

<script>
 import { defineComponent } from 'vue';
 import { HotTable } from '@handsontable/vue3';
 import { registerAllModules } from 'handsontable/registry';
 import 'handsontable/dist/handsontable.full.css';

 // register Handsontable's modules
 registerAllModules();

 export default defineComponent({
  data() {
   return {
    data: [
     ['', 'Ford', 'Volvo', 'Toyota', 'Honda'],
     ['2016', 10, 11, 12, 13],
     ['2017', 20, 11, 14, 13],
     ['2018', 30, 15, 12, 13]
    ],
   };
  },
  components: {
   HotTable,
  }
 });
</script>

Kết quả:

Tuy nhiên nếu bạn sử dụng ví trên sẽ gặp trường hợp dung lượng đóng gói lớn như sau:

Thì chúng ta có thể sử dụng để import và đăng ký như một module. Sửa code main.js như sau:

import { createApp } from 'vue';
import App from './App.vue';
import router from './router';

import Handsontable from 'handsontable/base';

import {
 registerCellType,
 NumericCellType,
} from 'handsontable/cellTypes';

import {
 registerPlugin,
 UndoRedo,
} from 'handsontable/plugins';

registerCellType(NumericCellType);
registerPlugin(UndoRedo);

createApp(App).use(router).mount('#app');

Kết quả:

Để thêm thông tin về cách sử dụng Handsontable chúng ta tham khảo trang tài liệu chính thức sau:

Nguồn: vinasupport.com

             
SHARE

Bài viết liên quan

mode_edit Bình luận của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

account_circle
web