3 cách đưa WordPress về chế độ bảo trì Maintenance


Trường hợp bạn cần nâng cấp source code cho website (bảo trì wordpress), sửa chữa database, … Những công việc này sẽ mất một thời gian nhất định. Trong thời gian thực hiện, bạn mong muốn không ai có thể truy cập vào website / blog của bạn. Vì vậy chúng ta cần đưa về chế độ bảo trì. Đơn giản ở thời điểm đó, bất cứ ai truy cập vào website của chúng ta sẽ được hiển thị thông báo là đang bảo trì.

Để đưa WordPress về chế độ bảo trì các bạn có thể sử dụng những cách sau:

1. Sử dụng Maintenance plugins

Có 1 số plugin giúp đưa wordpress về chế độ bảo trì mà bạn có thể tham khảo:

Maintenance

WP Maintenance Mode

 

2. Sử dụng file .maintenance

Tạo 1 file có tên là .maintenance với nội dung như sau:

<?php $upgrading = time(); ?>

Và đưa file lên server, đặt nó ở thư mục root của WordPress ngang hàng với file wp-config.php

Kết quả: 

3. Sửa trực tiếp file index.php

Đặt hàm die() vào file index.php ở root của WordPress như bên dưới.

<?php
die('Briefly unavailable for scheduled maintenance. Check back in a minute.');
/**
 * Front to the WordPress application. This file doesn't do anything, but loads
 * wp-blog-header.php which does and tells WordPress to load the theme.
 *
 * @package WordPress
 */

/**
 * Tells WordPress to load the WordPress theme and output it.
 *
 * @var bool
 */
define( 'WP_USE_THEMES', true );

/** Loads the WordPress Environment and Template */
require( dirname( __FILE__ ) . '/wp-blog-header.php' );

Nguồn: vinasupport.com

             
SHARE

Bài viết liên quan

mode_edit Bình luận của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

account_circle
web