Dự án phát triển phần mềm

Quy trình Git Flow chuẩn cho dự án phần mềm

Dưới đây là 1 quy trình Git Flow chuẩn cho các dự án phát triển phần mềm: Repository bao gồm 2 nhánh chính: master và develop. Nhánh Master chứa code hoàn chỉnh, sử dụng để deploy lên production. Develop chứa code mới nhất đang được phát triển, sử dụng để deploy lên server testing. Hai […]

Hướng dẫn lập trình Python với Visual Studio Code

Python năm 2019 trở thành ngôn ngữ phát triển nhất hiện nay. Nó càng ngày trở lên phổ biến, được sử dụng nhiều trong các dự án phần mềm, web. Đặc biệt là các dự án về trí tuệ nhân tạo (AI), Block Chain… Số lượng lập trình viên theo học lập trình Python vì […]

Cloc – Công cụ tính Lines of Code trong phát triển phần mềm

Cloc là công cụ tính Lines of Code trong các dự án phát triển phần mềm, tức là nó sẽ count số lượng dòng code, comments và cả dòng trống (blank line) trong source code. Ngoài ra công cụ còn hỗ trợ phân loại source code theo ngôn ngữ lập trình, tỷ lệ comment_ratio (số […]