Hướng dẫn đổi Port dịch vụ SSH (Socket) trên Ubuntu


Một điều khá thú vụ là trên Ubuntu 22.10 trở lên đã sử dụng dịch vụ là ssh.socket thay cho ssh.service , và file cấu hình /etc/ssh/sshd_config sẽ không còn được sử dụng nữa. Nếu bạn để ý thì trong comment của file config có đề cập tới vấn đề này!

Và kiểm tra service chúng ta sẽ thấy! SSH Service đã bị disable và thay vào đó là SSH Socket

Thay đổi Port dịch vụ SSH trên Ubuntu 22.10

Sửa file: /lib/systemd/system/ssh.socket

Sửa tham số: ListenStream=<port> là port bạn muốn đổi sang!

Sau đó chạy các lệnh sau để cập nhật lại service

sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl restart ssh

Quay trở lại sử dụng SSH Service trên Ubuntu 22.10

Trường hợp bạn đã quen thuộc với SSH Service trên Ubuntu trước đây thì hãy tham khảo cách sau.

Đầu tiên là disable dịch vụ ssh.socket

systemctl disable --now ssh.socket

Sau đó là enable dịch vụ ssh.service

systemctl enable --now ssh.service

Sau đó là sửa tham số Port=<port> ở trong file /etc/ssh/sshd_config

Cuối cùng restart lại SSH như trên.

Nguồn: vinasupport.com

             
SHARE

Bài viết liên quan

mode_edit Bình luận của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

account_circle
web