Phép toán Ternary và Ternary Coalescing trong PHP


Để lập trình nhanh hơn, trong ngôn ngữ lập trình PHP, chúng ta nên thường xuyên sử dụng các phép toán Phép toán TernaryTernary Coalescing. Có những phép toán nào thì hãy tham khảo bài viết sau đây của vinasupport.com nhé!

1. Phép toàn Ternary: cond ? expr1 : expr2

Phép toán thường được sử dụng nhiều nhất.

$rank = $marks >= 50 ? 'pass' : 'fail';

Nó có nghĩa là:

if ($marks >= 50) {
    $rank = 'pass';
}
else {
    $rank = 'fail';
}

2. Phép toán Ternary: cond ?: else-expr

$user = load_user() ?: false;

Nó tương đương với

$user = load_user() ? load_user() : false;

3. Phép toán Null Coalescing

$result = $_GET['value'] ?? 'foo';

Nó tương đương với

$result = isset($_GET['value']) ? $_GET['value'] : 'foo';

Thích hợp cho set default các giá trị parameter của url

4. Phép toán Null Coalescing Assignment

$value ??= 'foo';

Nó tương đương với

$value = $value ?? 'foo';

Để sử dụng các phép toán trên, các bạn phải sử dụng php version 7.4 trở lên.

             
SHARE

Bài viết liên quan

mode_edit Bình luận của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

account_circle
web