Chạy lệnh Oracle SQL Query từ Command Line / CMD


Để chạy Oracle SQL từ Command Linux / CMD chúng ta sử dụng câu lệnh sau:

echo <sql_command> | sqlplus / as sysdba

VD: Chạy Oracle SQL với quyền tài khoản oracle

echo 'SELECT INSTANCE_NAME, STATUS, DATABASE_STATUS FROM V$INSTANCE;' | sqlplus / as sysdba

VD: Chạy Oracle SQL với quyền tài khoản root

su - oracle -c "echo 'SELECT INSTANCE_NAME, STATUS, DATABASE_STATUS FROM V\$INSTANCE;' | sqlplus / as sysdba"

Nguồn: vinasupport.com

             
SHARE

Bài viết liên quan

mode_edit Bình luận của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

account_circle
web