PHP

[PHP] Cách đưa code HTML vào một biến của PHP

Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn 5 cách để đặt code HTML vào một biến của PHP. Single Quoted Double Quoted Heredoc Syntax Nowdoc Syntax (từ PHP 5.3.0) ob_start 1. Sử dụng dấu nháy đơn “Single Quoted” Đây là cách sử dụng phổ biến bởi các lập trình viên PHP <?php // […]

Xem tiếp navigate_next

Get thông tin URL hiện tại trong PHP

Khi lập trình một trang web bằng PHP, đôi khi bạn cần lấy thông tin URL hiện tại của trình duyệt. VD trong các trường hợp sau: – Lấy URL hiện tại của bài viết để share lên mạng xã hội. – Lưu xuống database, để phục vụ các mục địch thống kê, tracking người […]

Xem tiếp navigate_next