Hướng dẫn kết nối tới SQLite với PHP


SQLite là hệ quản trị CSDL nhỏ gọn, hoàn chỉnh, có thể cài đặt và dễ dàng sử dụng trong các dự án phần mềm. Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn kết nối tới SQLite bằng ngôn ngữ lập trình PHP

VD: trong SQLite ta có bảng CSDL user như sau:

Đoạn source code sau đây sẽ kết nối tới SQLite và thực hiện in dữ liệu của bảng User

<?php
try
{
  // Create PDO
  $myPDO = new PDO('sqlite:/opt/database/vinasupport.com.db');

  // Query data
  $rows = $myPDO->query("SELECT * FROM users");

  // If have data
  if ($rows)
  {
    // Loop and output data
    foreach ($rows as $row)
    {
      print_r($row);
    }
  }
  else
  {
    echo 'No data';
  }
}
catch(Exception $e)
{
  // Print Error
  echo $e->getMessage();
}

Kết quả: 

Nguồn: vinasupport.com

             
SHARE

Bài viết liên quan

mode_edit Bình luận của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

account_circle
web