Cách kiểm tra thời gian xử lý Benchmark của PHP Script


Khi viết 1 đoạn code PHP, bạn muốn kiểm tra xem đoạn mã của mình đã tối ưu chưa, thời gian xử lý là bao nhiêu, có thể làm nó chạy nhanh hơn được nữa không? Đó là những câu hỏi mà 1 lập trình viên PHP (professtional) luôn cần phải đặt ra khi gõ ra nhưng dòng code.

Kiểm tra thời gian xử lý của PHP Script

Một cách đơn giản kiểm tra tốc độ và thời gian xử lý của đoạn code PHP là sử dụng hàm microtime của PHP. Nội dung mã PHP code như sau:

<?php
/**
 * Benchmark PHP Script
 */

// Start time
$startTime = microtime(true);

/* Doan code muon check time dat o day */
sleep(20);

// End time
$endTime = microtime(true);

// Execute Time
$time = $endTime - $startTime;

// Show result
echo "Execute Time: $time seconds\n";

Mục đích của đoạn script là là sử dụng hàm microtime của PHP để lấy thời gian bắt đầu và kết thúc khi thực thi đoạn code PHP, sau đó thực hiện so sanh với nhau để lấy được thời gian xử lý của đoạn code PHP.

Nguồn: vinasupport.com

 

             
SHARE

Bài viết liên quan

mode_edit Bình luận của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

account_circle
web