Hướng dẫn tạo Shortcode trong WordPress


WordPress Shortcode là gì?

Shortcode là một trong những cái tuyệt với nhất của WordPress. Nó được sử dụng để dễ dàng nhúng các đoạn code vào bất cứ đâu trong bài viết, template trên WordPress.

Hướng dẫn tạo Shortcode trên WordPress

Để tạo Shortcode trên WordPress là khá dễ dàng, đầu tiên trong file functions.php các bạn hãy gọi hàm add_shortcode để tạo 1 short code mới

add_shortcode('post-message', function () {

    return 'We are vinasupport.com';
});

Sau đó hãy đặt nó vào trong bài viết như sau:

[post-message]

Kết quả hiển thị ở bên ngoài bài viết giống như là:

Giờ bạn muốn hiển thị trong template thì có thể sử dụng đoạn code sau:

<?php
// Use shortcode in a PHP file (outside the post editor).
echo do_shortcode( '[post-message]' );

Ngoài ra bạn có thể thêm thuộc tính attributes cho nó giống như là:

// [bartag foo="foo-value"]
function bartag_func( $atts ) {
  $a = shortcode_atts( array(
    'foo' => 'something',
    'bar' => 'something else',
  ), $atts );

  return "foo = {$a['foo']}";
}
add_shortcode( 'bartag', 'bartag_func' );

Lúc đó gọi ra sẽ như là:

[bartag foo="foo-value"]

Để có thể hiểu thêm vui lòng tham khảo document tại đây.

Nguồn: vinasupport.com

             
SHARE

Bài viết liên quan

mode_edit Bình luận của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

account_circle
web