APT Command

Kiểm tra thông tin package trước khi cài đặt trên Linux

Cách cài đặt thông dụng trên Linux vẫn là dùng  command line. Vì vậy nếu bạn muốn biết trước gói package mà bạn muốn cài đặt như thế nào thì có thể tham khảo những cách bên dưới đây. Kiểm tra thông tin package trên Ubuntu / Debian / LinuxMint Với Ubuntu, chúng ta thường […]

Khắc phục lỗi “libdvd-pkg: `apt-get check` failed, you may have broken packages. Aborting” trên Ubuntu

Trong một bài viết trước, sau khi chạy lệnh cài đặt apt. Mình gặp phải 1 lỗi trên Ubuntu. Dù lỗi này không ảnh hưởng tới package cài đặt nhưng để fix thì các bạn có thể làm sau đây. Vấn đề / Problem Lỗi sau khi dùng lệnh apt để cài đặt package! [[email protected] […]

Hướng dẫn sử dụng lệnh apt trên Ubuntu Linux

Dù giao diện đồ họa của Ubuntu ngày một hoàn thiện, nhưng đâu có các quản trị viên (Linux/Unix System Administrator) vẫn thường xuyên sử dụng các command để thao tác với các hệ thống Linux/Unix. Nếu bạn là một newbie mới làm quen với môi trường Linux (Ubuntu) thì câu lệnh apt là 1 […]

Sửa lỗi “Unable to lock the administration directory (/var/lib/dpkg/)” trong Ubuntu

Vấn đề / Problem Trong khi sử dụng lệnh apt-get hoặc công cụ quản lý gói APT trong Ubuntu Linux, bạn có thể bắt gặp phải lỗi: E: Could not get lock /var/lib/dpkg/lock – open (11 Resource temporarily unavailable) E: Unable to lock the administration directory (/var/lib/dpkg/) is another process using it? Tạm dịch là: […]

Cách kiểm tra package đã được cài đặt trên Linux

Cách kiểm tra Package đã được cài đặt sử dụng lệnh Apt và Yum 1. Đối với phiên bản Ubuntu 14.04 trở lên Sử dụng lệnh apt như sau: apt list –installed | grep <package_name> VD: Kiểm tra các package của PostgreSQL 10 đã được cài đặt trên HDH Ubuntu 17.04. 2. Đối với phiên bản […]