Tạo Local YUM Repository trên CentOS 7 / RHEL 7 bằng ổ đĩa DVD


YUM là công cụ quản lý các gói phần mềm (package) của Hệ điều hành CentOS 7 / Red Hat Enterprise Linux 7. Thông thường, sau khi cài OS, kho lưu trữ các package (repository) của HDH sẽ được lưu trữ trên máy chủ của CentOS/RHEL. Khi bạn chạy lệnh yum để cài đặt 1 package thì việc đầu tiên là nó sẽ download package đó từ repository về, sau đó chạy lệnh cài đặt package.

Việc tạo một Local Yum Repository từ ổ đĩa CD/DVD hoặc file .iso, sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian tải package từ máy chủ CentOS/RHEL.

Hướng dẫn tạo Local Yum Repository

Bước 1: Mount ổ đĩa CD/DVD vào 1 thư mục. VD: Mount vào thư mục /mnt/cdrom

$ mkdir /mnt/cdrom
$ mount /dev/cdrom /mnt/cdrom

Nếu bạn muốn mount từ file .iso thì thực hiện command bên dưới

$ mount -o loop /opt/vinasupport.com/CentOS-7.iso /mnt/cdrom

Bước 2: Tạo repository file

– Di chuyển hết tất cả các file .repo hiện tại sang thư mục khác.

$ mkdir /opt/backup-repo
$ mv /etc/yum.repos.d/*.repo /opt/backup-repo

– Tạo file /etc/yum.repos.d/local.repo

$ vi /etc/yum.repos.d/local.repo

Có nội dung như sau:

[LocalRepo]
name=LocalRepository
baseurl=file:///mnt/cdrom
enabled=1
gpgcheck=1
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-CentOS-7
  • name = Tên của kho lưu trữ (repository)
  • baseurl = Đường dẫn tới kho lưu trữ
  • Enabled = Trạng thái đã bật (Enable = 1)
  • gpgcheck= Bật cài đặt bảo mật (Tùy chọn)
  • gpgkey = Đường dẫn của file key

 

Bước 3: Cài đặt từ Local Yum Repository

– Clean hết Yum cache bằng command sau:

$ yum clean all

– Cài đặt thử package httpd xem đã nhận Local Repository chưa.

Như vậy bạn đã tạo thành công kho lưu trữ package trên chính máy tính của mình.

Nguồn: vinasupport.com

             
SHARE

Bài viết liên quan

mode_edit Bình luận của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

account_circle
web