Hướng dẫn cài đặt Python 3 trên RHEL / Red Hat / CentOS


Sau bài viết hướng dẫn cài đặt Python 3 trên Ubuntu. Hôm nay, vinasupport.com sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt Python 3 trên hệ điều hành RHEL / Red Hat / CentOS.

Để cài đặt Python 3 phiên bản mới nhất trên RHEL / Red Hat / CentOS chúng ta sử dụng các lệnh sau:

Cài đặt Python 3 từ source

sudo yum -y install wget gcc openssl-devel bzip2-devel libffi-devel
wget https://www.python.org/ftp/python/3.9.0/Python-3.9.0.tgz
tar xzf Python-3.9.0.tgz
cd Python-3.9.0
sudo ./configure --enable-optimizations
make clean
make -j 2
sudo make altinstall

Chú ý: 

  • Make -j 2: Sử dụng tham số -j để chỉ định xử lý bằng 2 cpu, các bạn có thể tìm số CPU của Server bằng command nproc
  • Make altinstall:  Để ngăn ngừa thay thế python  mặc định /usr/bin/python

Kết quả cài đặt:

Nguồn: vinasupport.com

             
SHARE

Bài viết liên quan

mode_edit Bình luận của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

account_circle
web