Cài đặt chứng chỉ Let’s Encrypt Wildcard SSL Certificates miễn phí


Ngày 14/03/2018, Let’s Encrypt thông báo bắt đầu cung cấp chứng chỉ Wildcard SSL Certificates hoàn toàn miễn phí trong 3 tháng. Sau 3 tháng để tiếp tục sử dụng, các bạn cần tiến hành gia hạn dịch vụ. Thông tin phát hành Wildcard SSL của Let’s Encrypt các bạn xem tại đây.

Wildcard SSL Certificates là gì?

Chứng chỉ Wildcard SSL dành cho các website có nhu cầu sử dụng SSL cho không giới hạn tên miền phụ của một tên miền chính chỉ với một chứng chỉ duy nhất. Ví dụ khi đăng ký Wildcard SSL cho tên miền *.vinasupport.com bạn có thể sử dụng cho toàn bộ các subdomain như: demo.vinasupport.com, image.vinasupport.com, email.vinasupport.com…

Giới thiệu về Let’s Encrypt

Let’s Encrypt là một tổ chức chứng nhận cung cấp các chứng chỉ X.509 miễn phí cho mã hóa TLS của Transport Layer Security, họ cung cấp các chứng chỉ SSL Certificate miễn phí trong vòng 3 tháng, đồng thời cung cấp tính năng cung cấp, tự động gia hạn SSL.

Trong bài viêt này VinaSupport sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt Let’s Encrypt trên hệ điều hành Ubuntu Server.

1. Cài đặt certbot

$ wget https://dl.eff.org/certbot-auto
$ chmod a+x ./certbot-auto
$ sudo ./certbot-auto

2. Đăng ký chứng chỉ Let’s Encrypt Wildcard SSL

sudo ./certbot-auto certonly \
--server https://acme-v02.api.letsencrypt.org/directory \
--manual --preferred-challenges dns \
-d *.vinasupport.com

Nết kết quả thành công bạn sẽ có thông báo như sau:

IMPORTANT NOTES:
– Congratulations! Your certificate and chain have been saved at:
/etc/letsencrypt/live/vinasupport.com/fullchain.pem
Your key file has been saved at:
/etc/letsencrypt/live/vinasupport.com/privkey.pem
Your cert will expire on 2018-06-15. To obtain a new or tweaked
version of this certificate in the future, simply run certbot-auto
again. To non-interactively renew *all* of your certificates, run
“certbot-auto renew”
– If you like Certbot, please consider supporting our work by:Donating to ISRG / Let’s Encrypt:   https://letsencrypt.org/donate
Donating to EFF:                    https://eff.org/donate-le

Dường dẫn chứng chỉ SSL được lưu ở thư mục “/etc/letsencrypt/live/vinasupport.com/” trên server.

Nguồn: vinasupport.com

 

 

             
SHARE

Bài viết liên quan

mode_edit Bình luận của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

account_circle
web