Fix lỗi “Authentication is required to create a color managed device” trên Ubuntu 20.04


Một ngày đẹp trời, mảy chủ Ubuntu 20.04 của mình bật một hộp thoại yêu cầu đăng nhập “Authentication is required to create a color managed device“.

Mình thực hiện đúng yêu cậu, nhập mật khẩu và bấm [ Authenticate ] nhưng hộp thoại đã không mất đi. Sau đó mình bấm [ Cancel ] nhưng nó cũng bị treo 🙁

Nguyên nhân / Reason

Ubuntu sử dụng một thành phần phần mềm được gọi là Polkit, là một khung ủy quyền ứng dụng nắm bắt các hành động do người dùng thực hiện để kiểm tra xem người dùng có được ủy quyền để thực hiện các hành động nhất định hay không.

Khi bạn kết nối từ xa với Ubuntu bằng RDP / Windows Remote Desktop, bạn sẽ thấy các lỗi trên vì không thể truy cập tệp Polkit Policy mà không có xác thực siêu người dùng (super user).

Khắc phục / Solution

Để an toàn khắc phục lỗi này, bạn cần tạo 1 chính sách mới bằng việc tạo file: /etc/polkit-1/localauthority.conf.d/02-allow-colord.conf với nội dung như sau:

polkit.addRule(function(action, subject) {
 if ((action.id == "org.freedesktop.color-manager.create-device" ||
 action.id == "org.freedesktop.color-manager.create-profile" ||
 action.id == "org.freedesktop.color-manager.delete-device" ||
 action.id == "org.freedesktop.color-manager.delete-profile" ||
 action.id == "org.freedesktop.color-manager.modify-device" ||
 action.id == "org.freedesktop.color-manager.modify-profile") &&
 subject.isInGroup("{users}")) {
 return polkit.Result.YES;
 }
});

Sau đó reboot lại Ubuntu, và thực hiện Remote Desktop lại. Bạn sẽ không thấy cái hộp thoại quái quỷ đó bật lên nữa.

Nguồn: vinasupport.com

 

 

             
SHARE

Bài viết liên quan

mode_edit Bình luận của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

account_circle
web