Hướng dẫn thiết lập config php.ini căn bản


Khi lập trình php, việc cấu hình file php.ini ảnh hưởng nhất định đến cách bạn viết code. Ngoài ra nó góp phần quan trọng khi bạn chạy các ứng dụng trên phiên bản PHP. Vì vậy, vinasuport sẽ hướng dẫn các bạn tìm hiểu các thiết lập php.ini căn bản.

Chú ý sau khi thay đổi setting file php.ini các bạn cần restart lại httpd để nhận config mới.

File php.ini ở đâu?

Để tìm file php.ini, cách đơn giản và chính xác nhất là sử dụng command sau:

php --ini

Như vậy chúng ta thấy được đường dẫn của file php.ini ở mục: Loaded Configuration File

Thiết lập file php.ini căn bản

Tham số Giá trị mặc định Giải thích
short_open_tag Off
  • On: Cho phép sử dụng php tag ngắn <? echo ‘Hello world’; ?>
  • Off: Không cho phép sử dụng
max_execution_time 30 Thời gian thực hiện tối đa (tính bằng giây) để script php được chạy.

VD: max_execution_time = 60s

max_input_time 60 Thời gian tối đa (tính bằng giây) mỗi script php có thể dành để phân tích dữ liệu yêu cầu (request).
disable_functions Không cho phép 1 số function được thưc thi trong script php. Điều này đặc biệt có ý nghĩa về mặt bảo mật.

VD: disable_functions=exec,shell_exec

memory_limit 128 Dung lượng bộ nhớ tối đa mà script được sử dụng (Mặc định là 128MB)
error_reporting E_ALL & ~E_DEPRECATED & ~E_STRICT Thiết lập cấp độ lỗi hiển thị

VD:

  • E_ALL: Báo tất cả các loại lỗi
  • E_ERROR: Báo lỗi nghiêm trọng khi chạy
  • E_WARNING: Báo lỗi warning (script php vẫn chạy tiếp)
  • E_PARSE: Báo lỗi parsing php (sai cú pháp)
  • E_NOTICE: …
display_errors Off Lệnh này cho phép xem PHP có xuất ra lỗi hay không
log_errors On Bên cạnh việc hiển thị lỗi, PHP cũng có thể log lỗi trên server, STDERR hoặc vị trí được chỉ định bởi error_log
post_max_size 8M Kích thước tối đa của dữ liệu POST mà PHP sẽ chấp nhận.
file_uploads On Cho phép upload file với PHP
upload_max_filesize 2M Kích thước tối đa được phép cho các tập tin được tải lên.
max_file_uploads 20 Số lượng tệp tối đa có thể được tải lên cho mỗi request

Nội dung đang được cập nhật

Nguồn: vinasupport.com

             
SHARE

Bài viết liên quan

mode_edit Bình luận của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

account_circle
web