Fix lỗi Ubuntu

Khắc phục lỗi “libdvd-pkg: `apt-get check` failed, you may have broken packages. Aborting” trên Ubuntu

Trong một bài viết trước, sau khi chạy lệnh cài đặt apt. Mình gặp phải 1 lỗi trên Ubuntu. Dù lỗi này không ảnh hưởng tới package cài đặt nhưng để fix thì các bạn có thể làm sau đây. Vấn đề / Problem Lỗi sau khi dùng lệnh apt để cài đặt package! [[email protected] […]

Khắc phục lỗi “No space left on device” trên Linux

Hôm nay tự nhiên không login vào phần quản lý của 1 website của mình. Với kinh nghiệm đã từng bị lỗi 1 lần mình đoán vấn đề nằm ở lưu trữ disk của server. Vậy hãy hành trình cùng vinasupport.com quá trình tìm hiểu và khắc phục lỗi này nhé! Vấn đề / Problem […]

Fix lỗi “Authentication is required to create a color managed device” trên Ubuntu 20.04

Một ngày đẹp trời, mảy chủ Ubuntu 20.04 của mình bật một hộp thoại yêu cầu đăng nhập “Authentication is required to create a color managed device“. Mình thực hiện đúng yêu cậu, nhập mật khẩu và bấm [ Authenticate ] nhưng hộp thoại đã không mất đi. Sau đó mình bấm [ Cancel ] […]

Fix lỗi “Failed to fetch … File has unexpected size” trên Ubuntu 20.04

Hôm nay thấy Ubuntu báo các package cần cập nhật, nhưng khi mình chạy lệnh update của Ubuntu 20.04 thì gặp lỗi như sau: Vấn đề / Problem E: Failed to fetch http://opensource.xtdv.net/ubuntu/dists/focal-updates/main/cnf/Commands-amd64.xz File has unexpected size (13312 != 13316). Mirror sync in progress? [IP: 124.158.10.223 80] Hashes of expected file: – Filesize:13316 [weak] – […]

Fix lỗi: Command ‘x86_64-linux-gnu-gcc’ failed with exit status 1

Khi bạn cài  đặt một Python package trên Ubuntu mà gặp phải lỗi sau: error: command ‘x86_64-linux-gnu-gcc’ failed with exit status 1 Cách khắc phục là:  Đối với Python 3 chạy command: sudo apt-get install python3 python-dev python3-dev \ build-essential libssl-dev libffi-dev \ libxml2-dev libxslt1-dev zlib1g-dev \ python-pip Đối với Python 2 chạy command: sudo […]

Khắc phục lỗi “bash: netstat: command not found” trên Ubuntu/Debian

Trường hợp bạn cần sử dụng lệnh netstat trên Ubuntu / Debian mà gặp lỗi sau: -bash: netstat: command not found Nguyên nhân là trên các phiên bản Ubuntu / Debian mới, lệnh netstat đã được đưa vào gói package net-tools, và mặc định ở một số version của Ubuntu / Debian hoặc vì 1 nguyên […]

Khắc phục lỗi chạy lệnh sudo chậm trên Linux

Vấn đề / Problem Có khi nào các bạn chạy lệnh sudo trên Linux chậm hơn khi không chạy lệnh sudo (ví dụ sudo ls chậm hơn ls). Nó mất vài giây thay vì phản hồi ngay lập tức khi gõ command với không có sudo. Để khắc phục vấn đề này thì hãy thực […]

Sửa lỗi “Unable to lock the administration directory (/var/lib/dpkg/)” trong Ubuntu

Vấn đề / Problem Trong khi sử dụng lệnh apt-get hoặc công cụ quản lý gói APT trong Ubuntu Linux, bạn có thể bắt gặp phải lỗi: E: Could not get lock /var/lib/dpkg/lock – open (11 Resource temporarily unavailable) E: Unable to lock the administration directory (/var/lib/dpkg/) is another process using it? Tạm dịch là: […]