Hướng dẫn cài đặt PHP 8 trên Debian / Ubuntu


PHP là ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất thế giới và hiện nay PHP đã phát triển tới phiên bản 8.1 (tính ở thời điểm bài viết này). Mình xin hướng dẫn các bạn cài đặt PHP 8 trên HDH Debian và Ubuntu

Tiền đề bài viết

Hướng dẫn cài đặt PHP 8

1. Update các package của hệ thống về mới nhất

sudo apt update

2. Cài đặt các package cần thiết cho PHP

sudo apt install -y ca-certificates apt-transport-https software-properties-common

3. Thêm PHP repository

Với Debian các bạn sử dụng lệnh sau:

echo "deb https://packages.sury.org/php/ $(lsb_release -sc) main" | tee /etc/apt/sources.list.d/sury-php.list
wget -qO - https://packages.sury.org/php/apt.gpg | apt-key add -

Với Ubuntu

sudo add-apt-repository ppa:ondrej/php

Sau đó update lại hệ thống 1 lần nữa

sudo apt update

4. Cài đặt PHP

Kiểm tra gói PHP cần cài đặt bằng lệnh sau

sudo apt-cache policy php

Như vậy gói php mặc định khi cài là PHP 8.1

Để cài đặt ta dùng command sau:

sudo apt -y install php

Còn trường hợp bạn muốn cài bản version thấp hơn VD 8.0 thì chúng ta dùng command sau:

sudo apt -y install php8.0

Để kiểm tra php đã cài đúng chưa chúng ta dùng lệnh sau:

php -v

5. Cài đặt các gói extension cho PHP

Sau khi cài đặt PHP, chúng ta cần cài đặt thêm các extension để phục vụ công việc. Command sau đây là hướng dẫn cài các extension cho blog WordPress

sudo apt -y install php8.0-{cli,fpm,bcmath,curl,gd,imagick,mbstring,mysql,redis,soap,xml,zip}

Với bài viết trên hy vọng các bạn có thể dễ dang cài đặt PHP trên môi trường Linux (Debian, Ubuntu)

             
SHARE

Bài viết liên quan

mode_edit Bình luận của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

account_circle
web