Fix lỗi: Command ‘x86_64-linux-gnu-gcc’ failed with exit status 1


Khi bạn cài  đặt một Python package trên Ubuntu mà gặp phải lỗi sau:

error: command ‘x86_64-linux-gnu-gcc’ failed with exit status 1

Cách khắc phục là: 

Đối với Python 3 chạy command:

sudo apt-get install python3 python-dev python3-dev \
   build-essential libssl-dev libffi-dev \
   libxml2-dev libxslt1-dev zlib1g-dev \
   python-pip

Đối với Python 2 chạy command:

sudo apt-get install python-dev \
   build-essential libssl-dev libffi-dev \
   libxml2-dev libxslt1-dev zlib1g-dev \
   python-pip

Nguồn: vinasupport.com

             
SHARE

Bài viết liên quan

mode_edit Bình luận của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

account_circle
web