Đặt lại mật khẩu Root của MariaDB Database


Trong trường hợp bạn quên mật khẩu tài khoản Root của MariaDB, bạn có thể đặt lại mật khẩu bằng các bước bên dưới:

Bước 1:  Dừng máy chủ MariaDB đang chạy và khởi động lại nó với tùy chọn không yêu cầu mật khẩu:

sudo systemctl stop mariadb
mysqld_safe --skip-grant-tables &

Bước 2: Kết nối tới MariaDB bằng bằng tài khoản root:

mysql -u root

Bước 3: Sử dụng các lệnh sau để thiết lập lại mật khẩu gốc. Thay thế (“password”) bằng một mật khẩu mạnh:

use mysql;
update user SET PASSWORD=PASSWORD("password") WHERE USER='root';
flush privileges;
Exit

Bước 4: Sau đó khởi động lại MariaDB:

sudo systemctl start mariadb

Kết quả:

Các bạn có thể sử dụng giải pháp này cho MySQL Database nữa.

Nguồn: vinasupport.com

             
SHARE

Bài viết liên quan

mode_edit Bình luận của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

account_circle
web