Sửa tên file hàng loạt trên Linux bằng command


Để sửa tên nhiều file cùng 1 lúc trên Linux, chúng ta có nhiều cách thực hiện. Dưới đây là 1 số cách mà vinasupport đã tổng hợp được.

Cách 1: Sử dụng lệnh rename

– Cú pháp:

rename 's/<string>/<replace>/' <duong_dan_file_hoac_thu_muc>

– VD: 

[admin@vinasupport.com ~]$ rename 's/How-To-Install/Huong-Dan-Cai-Dat/' *

Ký tự * là chỉ ra tất cả các file trong thư mục hiện tại.

Trước khi đổi tên:

Sau khi đổi tên:

Cách 2: Sử dụng lệnh  mmv

Lệnh này không có sẵn trong các bản phân phối của Linux, chúng ta cần cài đặt bằng command:

# Cho Ubuntu/Debian
[admin@vinasupport.com ~]$ sudo apt-get install mmv

# Cho CentOS, Rethat
[admin@vinasupport.com ~]$ sudo yum install mmv

VD:

[admin@vinasupport.com ~]$ ls
a-1.txt a-2.txt a-3.txt
[admin@vinasupport.com ~]$ mmv a\* b\#1
[admin@vinasupport.com ~]$ ls
b-1.txt b-2.txt b-3.txt

Nguồn: vinasupport.com

             
SHARE

Bài viết liên quan

mode_edit Bình luận của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

account_circle
web