Lấy thông tin chi tiết của 1 tiến trình (process) trên Linux


Hiện tại hệ thống Linux đều cho cài hoặc chạy multi-instance của 1 chương trình. Vì vậy để xác định chính xác process đó của instance nào, đường dẫn của chương trình đang chạy và thông tin chi tiết thì các bạn có thể tham khảo command sau:

Lệnh lấy danh sách các tiến trình đang chạy

Để biết các tiến trình đang chạy chúng ta có các lệnh sau:

ps aux

top

netstat -ltpn

Lấy thông tin của một tiến trình trên Linux

Sau khi bạn đã có pid của 1 tiến trình, chúng ta sẽ lấy thông tin của tiến trình đó bằng command sau:

sudo ls -la /proc/<PID>/exe

sudo ls -la /proc/<PID>/exe

Nguồn: vinasupport.com

             
SHARE

Bài viết liên quan

mode_edit Bình luận của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

account_circle
web