Hướng dẫn bỏ mật khẩu của file ssl certificate private key


Khi cài đặt chứng chỉ số SSL Certificate cho website, việc đầu tiên là chúng ta cần tạo ra 2 file .csr.key.

  1. File .csr được sử dụng để yêu cầu nhà cung cấp cấp chứng chỉ số.
  2. File .key là file Private Key đóng vai trò khoá để giải mã chứng chỉ số.

Thông thường chúng ta sử dụng lệnh sau tạo 2 file trên:

openssl req -newkey rsa:2048 -keyout vinasupport.key -out vinasupport.csr

Thông thường nó sẽ đòi chúng ta thiết lập mật khẩu.

Việc tạo mật khẩu sẽ giúp tăng cường bảo mật, khi đó để sử dụng file certificate chúng ta phải nhập mật khẩu. Tuy nhiên nếu server của bạn đủ bảo mật và các thao tác nhập mật khẩu này khiến bạn cảm thấy mất công thì để không phải thiết lập mật khẩu chúng ta hãy tạo file bằng câu lệnh sau:

openssl req -new -newkey rsa:2048 -nodes -keyout vinasupport.com.key -out vinasupport.com.csr

Và nếu trong trường hợp bạn đã lỡ tay tạo mật khẩu cho file private key thì chúng ta có thể gỡ bỏ mật khẩu như sau:

openssl rsa -in vinasupport.key -out vinasupport_without_pass.key

Kết Luận

Tuy nhiên thì các bạn nên đặt mật khẩu thì độ an toàn sẽ cao hơn. Bạn có thể mua Ceritficate giá rẻ nhất thị trường của nhà cung cấp SSLs.com – Một thương hiệu của nhà cung cấp tên miền lớn nhất thế giới Namecheap

Nguồn: vinasupport.com

             
SHARE

Bài viết liên quan

mode_edit Bình luận của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

account_circle
web