Lệnh watch – Hiển thị realtime kết quả các lệnh trên Linux


Thông thường ngoại trừ một số lệnh như top hay htop trên Linux, là nó sẽ hiển thị realtime output. Còn các lệnh khác như kiểm tra dung lượng lưu trữ của các phân vùng ổ cứng trên Linux là “df -h” thì nó chỉ hiển thị 1 lần. Vậy để có thể hiển thị realtime kết quả các lệnh trên Linux chúng ta có thể sử dụng lệnh watch Linux command

Cú pháp lệnh watch

watch [options] command

Cách sử dụng lệnh watch

VD: để xem realtime kết quả lệnh “df -h” chúng ta sử dụng  như sau:

watch df -h

Kết quả:

Mặc định lệnh watch sẽ hiển thị realtime 2s/lần. Nếu chúng ta muốn hiển thị kết quả trong 1s/lần thì thêm tham số -n

watch -n 1 df -h

Kết quả:

Nguồn: vinasupport.com

 

             
SHARE

Bài viết liên quan

mode_edit Bình luận của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

account_circle
web