Tìm và thay thế chuỗi ký tự trong một file sử dụng Sed Command trong Linux


Làm cách nào bạn có thể tìm và thay thế một từ, một chuỗi ký tự hay một đoạn text trong một file text trên Linux? Rất đơn giản bằng việc sử dung sed command, một lệnh cơ bản có sẵn trong các hệ điều hành Linux.

Giới thiệu Sed Command

sed – Unix-like operating system command

+ Viết tắt của “Stream editor”
+ Chức năng: Trình chỉnh sửa luồng để lọc và chuyển đổi văn bản.
+ Cú pháp: sed [OPTION]… {script-only-if-no-other-script} [input-file]…

Nội dung command tìm và thay thế chuỗi ký tự trong file text

// Tìm và thay thế text
sed -i 's/original/new/g' file.txt

Giải thích:

 • sed = Stream EDitor
 • -i = in-place (thay thế nội dung ngay trong file gốc)
 • Nội dung chuỗi command:
  • s = Lệnh thay thế
  • original = một từ, một biểu thức chính quy mô tả về đoạn text mà bạn muốn thay thế.
  • new = Đoạn text sẽ thay thế vào.
  • g = global (Thay thế tất cả các trường hợp tìm thấy)
 • file.txt = Tên file

Nguồn: vinasupport.com

             
SHARE

Bài viết liên quan

mode_edit Bình luận của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

account_circle
web